Privacy

Rockkoor Let’s Rock vindt privacy belangrijk en verwerkt en beschermt de persoonsgegevens conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze per 25 mei 2018 verplicht zijn.
De gegevens worden niet gedeeld met derden en worden tot 36 maanden na het laatste contact bewaard door Rockkoor Let’s Rock op de servers van Hosting2Go Nederland.
Rockkoor Let’s Rock erkent uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilt u meer informatie?

Klik hier voor de volledige Privacyverklaring.