Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Rockkoor “Let’s Rock”

In dit reglement wordt een aantal huishoudelijke zaken geregeld ter aanvulling op de statuten.
Het huishoudelijk reglement wordt elk jaar in de Algemene Ledenvergadering opnieuw goedgekeurd en vastgesteld.

Download het Huishoudelijk Reglement Rockkoor Let’s Rock.