Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Rockkoor “Let’s Rock”

In dit reglement wordt een aantal huishoudelijke zaken geregeld ter aanvulling op de statuten. Dit huishoudelijk reglement blijft van kracht tenzij op de Algemene Ledenvergadering anders wordt beslist. Eventuele wijzigingen op het huishoudelijk reglement worden in de Algemene Ledenvergadering aan de leden ter goedkeuring voorgelegd en daarna vastgesteld.

Als je een PDF wilt afdrukken of downloaden, klik dan op een van de symbolen (voorbeeld links) die bovenaan de PDF staan.
(Tip: hou je muis erboven en je ziet wat het symbool doet.)